fbpx

Na slovensku sú 3 Zdravotné Poisťovňe

Dôvera

Sukromná Zdravotná Poisťovňa

Všeobecná Zdravotná Poisťovňa

Štátna Zdravotná Poisťovňa

Union

Sukromná Zdravotná Poisťovňa

Výhody a akcie v Zdravotných poisťovniach

Nišžie uvádzame výhody jednotlivých poisťovní, pre podrobnejšie porovnanie výhod použite našu kalkulačku prosím

Dôvera

 • hradí 1.preventívnu prehliadku u zubára už po 1.roku
 • Baby kufrík pre novorodencov
 • na mamografické vyšetrenie už do 10 dní odo dňa preventívnej prehliadky
 • v prípade aktívneho športovca a člena športového klubu do 18 rokov má takýto poistenec nárok na čiastočnú úhradu
 • bezplatné CRP vyšetrenie dieťaťa z kvapky krvi
 • rozšírená preventívna prehliadka zameraná na ochorenie srdca
 • nadštandardné očkovania

Všeobecná zdravotná poisťovňa

 • Zdravotná poisťovňa hradí svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potreby a zdravotnícke pomôcky v zmysle zákona zakon_577_2004_o_zdravotnej_starostlivosti
 • Mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch aj unikátne zdravotné výkony a iné nákladné operácie
 • súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa je aj cytológia biologického materiálu (prevencia proti rakovine krčka maternice)

Union

 • v rámci preventívnej prehliadky ženy u gynekológa hradí poisťovňa vyšetrenie prsníkov a priľahlých lymfatických uzlín ultrazvukom
 • nad rámec hradí poisťovňa preventívne prehliadky u urológa
 • preventívne očkovania nad rámec zákona
 • niektoré nadštandardné vyšetrenia
 • preventívne vyšetrenia na včasný záchyt onkologických ochorení

Podrobnejšie porovnanie poisťovní

Chcem Porovnať

Zdravotné Poistenie zahŕňa nasledovnú starostlivosť a úkony

Preventívne prehliadky u Lekárov

Dopravnú zdravotnú a leteckú zdravotnú starostlivosť

Ústavnú zdravotnú starostlivosť

Kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých

Lekársku službu prvej pomoci

Primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie

Prihlásenie do poisťovne

Zdravotné poistenie je na Slovensku povinné a rovnako môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca.

Kedy vzniká povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne?

 • Narodením na území SR
 • Ziskom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
 • Ak ste pracovali v zahraničí a vraciate sa späť
 • Zánikom živnosti v cudzine

Potrebujete pomoc s prihlásenim?

Vybavíme za Vás. Vyberte si založenie online, alebo cez telefon.

Online Telefón

Zmena poisťovne

Nieste spokojný s aktuálnou poisťovňou, alebo máte iný dôvod, pre ktorý by ste chceli byť poistený inde? Pri dodržaní týchto podmienok, bude zmena platná.

Zdravotné poistenie je na Slovensku povinné a rovnako môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca.

Zmeniť poisťovňu môžete:

 • zmeniť zdravotné poistenie je možné na Slovensku vždy len k 1.1. nasledujúceho roka na základe prihlášky
 • prihlášku musíte podať najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom príde k zmene poisťovne
 • ak podáte prihlášku po 30.9. daného kalendárneho roka, poistený v novej zdravotnej poisťovni budete až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka
 • odhlásenie však v poisťovni nemusíte riešiť, je automatické na základe podanej prihlášky a jej prijatia! To neplatí pre prípad zániku verejného zdravotného poistenia

Príklad:

Pri podaní prihlášky do 30.9.2017, je zmena platná k 1.1.2018. V prípade podania po 30.9.2017, ste poistený v novej poisťovni až k 1.1.2019. 

Všetko Vybavíme Mám Záujem

Predtým ako zmeníte, alebo založite Zdravotne Poistenie

 • Overte si u svojho lekára, zubára, gynekologa spoluprácu s danou poisťovňou
 • Ak v rámci jedného kalendárneho roka príde k zaníku a vzniku zdravotného poistenia, podľa § 4 a 5 zákona, musí poistenec prihlášku podať v rovnakej zdravotnej poisťovni ako bol naposledy poistený.  for auto insurance.
 • Keďže dôležitým dátumom pre prijatie žiadosti o zmenu je práve 30. september, do tohto dátumu môžete aj prihlášku vziať späť, v prípade, že ste si zmenu rozmysleli. Po tomto dátume to už nebude možné.

Viac informácií o Zdravotnom Poistení.

Nájsť Poradcu

Ako získate ponuku?

1.

Vypíšte základne informácie

Vyberte z možností Založenie, alebo Zmena zdravotného poitenia a dopľnte zakladne informácie.

2.

Údajte spracujeme

Údaje spracujeme, všetko pripravíme a pošleme Vám na mail potrebne informácie.

3.

Rýchlo a Bezpečne

Ak bude treba, pošleme dokumenty online alebo kurierom na podpis.

4.

Hotovo. Šetríme Váš čas

Dokumenty odošleme do spoločnosti a informujeme Vás o aktivovaní.

Mám záujem

Preferujete osobné stretnutie? Nechajte nám email alebo mobilne číslo a ozveme sa. 

Email Mobil

Šetríme Váš čas -> Novinky