[heading text=”Podmienky vstupu do 2. piliera” tag=”h2″]

Pokiaľ máte viac ako 35 rokov, zákon vám už nedovoľuje vstúpiť do 2 piliera. Možnosť vstupu majú aktuálne len ľudia mladší ako 35 rokov. Môžu si vybrať ktorúkoľvek dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) a uzavrieť s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Rozhodnutie o výbere správcovskej spoločnosti neodporúčame mladým ľuďom nechávať na neskôr. Čím skôr začnete ako sporiteľ sporiť, tým viac budete mať v čase odchodu do dôchodku nasporené. Vaše peniaze budú zhodnocované dlhší čas. Jeden z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku úspor, je najmä čas, konkrétne dĺžka sporenia.

[heading text=”Zmena DSS” tag=”h2″]

DSS môžete zmeniť kedykoľvek. Pred zmenou však musíte požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie tzv. akceptačného listu. Môžete tak urobiť na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a akceptačný list vám bude vystavený na počkanie.

Vydanie akceptačného listu je bezplatné pre všetkých sporiteľov, ktorí naposledy menili svoju DSS pred viac ako rokom. Ak ste počas posledných 12 mesiacocv už prestup medzi DSS-kami absolvovali, za vystavenie akceptačného listu si Sociálna poisťovňa bude účtovať poplatok.

Je dobré vedieť, že v druhom pilieri máte možnosť si  svoje úspory do dvoch rôznych dôchodkových fondov, spravovaných DSS. Podmienkou však je, že jeden z týchto fondov musí byť garantovaný, ktorý investuje veľmi konzervatívne a racionálne a kladie dôraz na bezpečnosť investovaných úspor.

Ak sa rozhodnete sporiť si v dvoch rôznych fondoch, DSS rozdelí vaše úspory medzi tieto fondy v pomere, ktorý si môžete určiť vy sami. Všetky ďalšie príspevky, ktoré zaplatíte do druhého piliera, budú už automaticky rozdelené medzi  dvojicu  vami zvolených dôchodkových fondov. Pomer, v akom budú vaše úspory delené medzi jednotlivé fondy, si môžete kedykoľvek zmeniť. Takáto zmena je bezplatná a neúčtujú sa za ňu žiadne poplatky.

[heading text=”Nie ste si istý, či máte DSS? Alebo v akej DSS ste registrovaní?” tag=”h2″]

Ak máte pochybnosti o tom, či vôbec ste zaregistrovaní v druhom pilieri, odporúčame skontrolovať si výplatnú pásku. Pokiaľ ste si v minulosti začali sporiť na dôchodok, na páske by ste mali nájsť údaj o tom, koľko eur z vašej mzdy ide na starobné dôchodkové sporenie.

[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-dss/” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie DSS[/cta1]
[heading text=”Povinnosti Dôchodkových správcovských spoločností” tag=”h2″]

Každá DSS je zo zákona povinná posielať svojim klientom každoročne výpis z osobného dôchodkového účtu. Z tohto výpisu by malo byť zrejmé, v ktorej DSS ste zaregistrovaní. Nájdete v ňom aj informáciu o tom, v ktorom dôchodkovom fonde či fondoch si sporíte. Každá DSS je povinná ponúknuť svojim klientom dva základné typy fondov: garantovaný a negarantovaný. Výpis z osobného dôchodkového účtu by mal obsahovať aj informáciu o tom, v ktorom z týchto fondov sú vaše úspory zhodnocované.

V akej DSS ste zaregistrovaní, si môžete overiť aj v Sociálnej poisťovni. Číslo na ktorúkoľvek pobočku si viete vyhľadať v Google, do prehliadača napíšte ,, vaše mesto,, Socialna poistovna.

[heading text=”Čo by ste mali vedieť?” tag=”h2″]

18 % povinných odvodov určených na starobný dôchodok sa rozdelí tak, že 4,25 % pôjde na váš osobný dôchodkový účet a 13,75 % zostáva v Sociálnej poisťovni na výplaty dôchodkov súčasným dôchodcom. /aktualizácia k 13.11.2017/

Aké je správne rozloženie fondov? Garantovaný fond nie je vždy zárukou úspechu. Z prieskumov vyplýva, že väčšina sporiteľov investovala do garantovaného fondu, čím prichádzajú o lepšie zhodnotenie svojich úspor.

[heading text=”Odporúčame si skontrolovať ” tag=”h2″][heading text=”V súčasnosti na Slovensku pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností:” tag=”h3″]

AEGON d.s.s., a.s.
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s

[heading text=”Súčasný dôchodkový systém ” tag=”h2″]
[cinfo style=”style4″]

Kým teraz sa skladajú na 1 dôchodcu takmer 2 pracujúci, v roku 2050 to už bude iba jeden.

[/cinfo]

[cinfo style=”style4″]

Dôchodky z I. piliera neustále klesajú v pomere k priemernej mzde.

[/cinfo]

[cinfo style=”style4″]

Vek odchodu do dôchodku sa neustále zvyšuje.

[/cinfo]

Zdroj údajov: The 2015 Ageing Report EUROPEAN ECONOMY 8/2014

[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Potrebujete pomôcť? Sme tu pre Vás.  Kontaktujte nás.[/cta2]
[heading text=”Výhody II. piliera” tag=”h2″][processb number=”1.” title=”Úspory v II. pilieri sa dedia”][/processb][processb number=”2.” title=”Máte vlastný účet, kde si môžete skontrolovať výšku úspor (Sociálna poisťovňa zatiaľ takú možnosť neponúka)”][/processb][processb number=”3.” title=”Dôchodok je vyplácaný z plnej výšky vašich úspor”][/processb][processb number=”4.” title=”Úspory sa neustále zhodnocujú”][/processb][processb number=”5.” title=”Dôchodok dostávate z dvoch zdrojov – z DSS aj Sociálnej poisťovne”][/processb][processb number=”6.” title=”Sami rozhodujete o svojej sporiacej stratégii”][/processb][processb number=”7.” title=”Dobrovoľné príspevky”][/processb]
[heading text=”Prečo by ste si mali skontrolovať alebo založiť 2. pilier?” tag=”h2″]

Okrem iných výhod uvedených vyššie:

  • Úspory v II. pilieri sa dedia. Peniaze, ktoré tam odvediete, vždy dostane vaša rodina alebo poverená osoba.
  • Máte vlastný účet, kde si môžete skontrolovať výšku úspor (Sociálna poisťovňa zatiaľ takú možnosť neponúka)

Správny výber spoločnosti, ktorá sa vám bude starať o peniaze (správny fond a jeho zhodnocovanie), je veľmi dôležitý.

[cta2 title=”Potrebujete pomôcť so založením sporenia?” btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-dss/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.[/cta2]