[heading text=”Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) alias 3. pilier” tag=”h2″]

3.pilier je dobrovoľný pilier a je ideálnym riešením pre sporiteľov, ktorým môže prispievať na ich účet zamestnávateľ. V tomto prípade môžeme hovoriť o 100 % zisku. K rovnakej čiastke, ktorú si na sporiaci účet mesačne pošle sporiteľ, zamestnávateľ mu pridá rovnakú čiastku zo svojho účtu. Okrem toho ponúka tretí pilier aj ďalšie výhody. Vzniká tu nová dávka na predčasný výber, ktorý sa vzťahuje len na príspevky účastníka. Môže sa vyplatiť 1- krát vždy za 10 rokov, pričom príspevky zamestnávateľa „čakajú“ až do veku 62 rokov sporiteľa. Výsluhový dôchodok si môže sporiteľ nárokovať najskôr po desiatich rokoch sporenia a po dosiahnutí veku 55 rokov.

[heading text=”Výhody DDS” tag=”h2″]

Výhodou 3. piliera je možnosť daňovej úľavy. Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne.
Táto daňová úľava však platí len pre sporiteľov, ktorí uzavreli zmluvu o DDS od 1.1.2014 a neskôr, ostatní sporitelia majú nárok na daňovú úľavu len po vykonaní zmeny dávkového plánu.

Nespochybniteľnou výhodou sú tiež príspevky zamestnávateľa. Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca. V prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať vo výške 2 % z konkrétnej hrubej mzdy takéhoto zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní aj s inou DDS v prípade, že mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu.

Zjednodušene povedané – koľko si nasporíte vy, presne toľko vám pošle na účet aj zamestnávateľ.

[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem Porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-dds” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie DDS[/cta1]
[heading text=”V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby tieto doplnkové dôchodkové spoločnosti:” tag=”h2″]

AXA d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

[heading text=”Čo by ste mali vedieť?” tag=”h2″][heading text=”Je možné vybrať úspory naraz?” tag=”h3″]

Ak by ste do 3.piliera vstupovali dnes alebo ste podpísali dodatok k zmluve po 1. januári 2014, akceptovali by ste podmienky sporenia, v ktorých možnosť výberu úspor už nie je možná.

[heading text=”Ako sa dostať k nasporeným peniazom?” tag=”h3″]

Jedinou možnosťou, ako sa dostať aspoň k časti nasporených peňazí ešte pred výplatou dôchodku z DDS, je tzv. predčasný výber. Ten umožňuje vybrať z účtu raz za 10 rokov sumu a výnosy, ktoré si účastník odviedol na svoj účet. Príspevky, ktoré odviedol zamestnávateľ, však ostávajú nedoknuteľné až dovtedy, kým klient DDS nezačne poberať predčasný alebo riadny starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo do dovŕšenia 62 rokov veku.

Pokiaľ ste do tretieho piliera vstúpili do konca roku 2013 a žiadny dodatok k zmluve ste neskôr nepodpisovali, môžete DDS požiadať o výplatu tzv. odstupného. DDS v tomto prípade vyplatí vám ako klientovi až 80 % z nasporenej sumy.

[heading text=”Je sporenie daňovo zvýhodnené?” tag=”h3″]

Áno, no nie pre všetkých klientov DDS. Daňové zvýhodnenie sa do tretieho (dobrovoľného) piliera vrátilo od začiatku roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Táto sma však nesmie presiahnuť viac ako 180 eur za rok.

[heading text=”Kto si môže uplatniť daňové zvýhodnenie?” tag=”h3″]

Daňové zvýhodnenie si môžu uplatniť iba tí klienti DDS, ktorí do 3. piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. V oboch prípadoch sú podmienky sporenia v 3.pilieri prísnejšie v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. Ak niekto vstúpil do 3. piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.

[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás. Kontaktujte nás.[/cta2]
[heading text=”Založenie DDS” tag=”h2″]

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 3. a 4. pracovnej kategórie,  je vstup do III. piliera povinný do 30 dní od začiatku vykonávania týchto prác.

[heading text=”Povinnosť zamestnávateľa” tag=”h2″]

Zamestnávateľ je zároveň zo zákona povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu s akoukoľvek dôchodkovou spoločnosťou (DDS), ktorú si zamestnanec vyberie. To znamená, že zamestnanec si môže vybrať ktorúkoľvek DDS bez ohľadu na to, či s ňou už zamestnávateľ zmluvu podpísal alebo nie.

[heading text=”V prípade ostatných zamestnancov je vstup do 3. piliera dobrovoľný.” tag=”h3″]

Ak sa zamestnanec, rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Avšak je potrebné výber DDS konzultovať priamo so zamestnávateľom vopred, pretože zamestnávateľ nie je povinný zmluvu s inou DDS následne uzatvoriť. Preto je lepšie si vybrať takú DDS, s ktorou už zamestnávateľ má podpísanú zmluvu.

[cta2 title=”Potrebujete pomoc so založením?” btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-dds” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.
[/cta2]