[heading text=”Získajte zľavu až 50%” tag=”h2″ align=”center”]
[heading text=”Porovnáte” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Zadarmo a nezáväzne.
Zaberie to menej ako 2 minúty.

[/cinfo]

[heading text=”Vyberiete” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Jednoducho. Kalkulačka prezradí, kto ponúka najlacnejšie poistenie.

[/cinfo]

[heading text=”Zaplatíte” tag=”h3″ align=”center”][cinfo icon=”medkit” style=”style4″]

Online alebo bankovým prevodom.

[/cinfo]

[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem Porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-cestovne-poistenie/” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie poisťovní[/cta1]

Žiadne starosti. Cestovné poistenie do jednej krajiny platí na území celého kontinentu. Napríklad zakúpené poistenie do Chorvátska platí v celej Európe.

Pripoistiť možno vyšší limit krytia pre liečebné náklady a repatriáciu či nadštandardné asistenčné a právne služby pre prípad, že by výška poistnej sumy základnej ponuky nebola dostačujúca. Medzi ďalšie dôležitá pripoistenia patrí:
Úrazové poistenie – pre prípad trvalých následkov alebo smrti následkom úrazu;
Poistenie zodpovednosti – za škodu spôsobenú na zdraví a majetku tretej osobe;
Poistenie batožiny – pre prípad straty a poškodenia;
Poistenie storna – pre prípad zrušenia alebo neuskutočnenia cesty.

Rozhodne to odporúčame. Obzvlášť pripoistenie zimných a rizikových športov je veľmi dôležité. Pri jeho objednávaní venujte dôkladnú pozornosť výlukám jednotlivých poisťovní, aby vami zvolený šport bol vybranú poisťovňou poistiteľný. Radi vám zistíme, či konkrétny šport cestovné poistenie obsahuje. Kontaktujte nás cez chat alebo kontaktný formulár.

Vybrať si môžete zo širokej škály platobných možností. Platobné informácie vám budú zaslané do e-mailu spoločne s poistnou zmluvou. Poistenie je platné od okamihu realizácie platby poistného. U väčšiny poisťovní je rozhodujúci čas zadania platobného príkazu.

Môžete si vybrať niektorú z nižšie uvedených platobných metód:
platobnou kartou alebo bankovým prevodom;
internetbanking, poštovou poukážkou alebo vkladom v hotovosti v banke.

[cta2 btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/kalkulacka-cestovne-poistenie/” btntext2=”Telefón” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme všetko za Vás. Vyberte si založenie online alebo telefonicky.[/cta2]
[heading text=”Len na dovolenku alebo aj na celý rok” tag=”h2″]

Krátkodobé cestovné poistenie je možné dojednať len na určitý počet dní a slúži na poistné krytie nákladov napríklad počas dovolenky. Ide v podstate o akési súkromné zdravotné poistenie prípadných liečebných nákladov v zahraničí.

Pre tých, ktorí pravidelne absolvujú zahraničné pracovné cesty, je určené dlhodobé cestovné poistenie. Toto poistenie zabezpečuje úhradu nákladov spojených s ošetrením, liečbou alebo hospitalizáciou poistenca v zahraničí počas celého roka.

V oboch prípadoch sa hodí cestovné poistenie vždy, keď cestujete do zahraničia – mimo územia Slovenskej republiky. Bežné zdravotné poistenie platí síce aj v krajinách EÚ, ale cestovné poistenie je efektívnejšie, nakoľko pokryje plnú výšku nákladov na liečbu v prípade potreby.

Najdôležitejším dôvodom, prečo je potrebné uzavrieť pri každom pobyte v zahraničí toto poistenie je fakt, že bez neho by ste si museli liečebné náklady hradiť sami. V prípade EÚ by ste museli doplácať rozdiel v cene medzi liečbou u nás a v krajine, kde bola liečba poskytnutá.

Poistenie hradí náklady spojené tak s vyšetrením, ako aj s liečbou u všeobecného alebo špecializované lekára a tiež náklady na pobyt v nemocnici. Okrem toho sa dá dojednať úrazové pripoistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie storna zájazdu.

Niektoré poisťovne umožňujú pripoistiť si aj privolanie opatrovníka alebo pripoistenie špeciálnych športových aktivít počas dovolenky. V zimnom období sa určite vyplatí uzavrieť aj poistenie do hôr.

[heading text=”Čo získate uzavretím cestovného poistenia?” tag=”h2″][processb number=”1.” title=”porovnanie cestovného poistenia”][/processb][processb number=”2.” title=”okamžitá platnosť poistenia”][/processb][processb number=”3.” title=”online”][/processb][processb number=”4.” title=”poistenie batožiny a škôd”][/processb][processb number=”5.” title=”liečebné náklady, poistenie úrazu”][/processb][processb number=”6.” title=”zaplatením poistného môžete ihneď vycestovať”][/processb]
[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”/kontakt/” style=”style2″]Chcete sa stretnúť osobne? Nechajte nám email alebo mobilne číslo a my sa vám ozveme.
[/cta2]