[heading text=”Na slovensku sú 3 Zdravotné Poisťovňe” tag=”h2″]
[cinfo icon=”graduation-cap” title=”Dôvera” style=”style2″]Sukromná Zdravotná Poisťovňa[/cinfo]
[cinfo icon=”graduation-cap” title=”Všeobecná Zdravotná Poisťovňa” style=”style2″]Štátna Zdravotná Poisťovňa[/cinfo]
[cinfo icon=”graduation-cap” title=”Union” style=”style2″]Sukromná Zdravotná Poisťovňa[/cinfo]
[heading text=”Výhody a akcie v Zdravotných poisťovniach” tag=”h2″]

Nišžie uvádzame výhody jednotlivých poisťovní, pre podrobnejšie porovnanie výhod použite našu kalkulačku prosím

[heading text=”Dôvera” tag=”h3″]
 • hradí 1.preventívnu prehliadku u zubára už po 1.roku
 • Baby kufrík pre novorodencov
 • na mamografické vyšetrenie už do 10 dní odo dňa preventívnej prehliadky
 • v prípade aktívneho športovca a člena športového klubu do 18 rokov má takýto poistenec nárok na čiastočnú úhradu
 • bezplatné CRP vyšetrenie dieťaťa z kvapky krvi
 • rozšírená preventívna prehliadka zameraná na ochorenie srdca
 • nadštandardné očkovania
[heading text=”Všeobecná zdravotná poisťovňa” tag=”h3″]
 • Zdravotná poisťovňa hradí svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potreby a zdravotnícke pomôcky v zmysle zákona zakon_577_2004_o_zdravotnej_starostlivosti
 • Mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch aj unikátne zdravotné výkony a iné nákladné operácie
 • súčasťou preventívnej prehliadky u gynekológa je aj cytológia biologického materiálu (prevencia proti rakovine krčka maternice)
[heading text=”Union” tag=”h3″]
 • v rámci preventívnej prehliadky ženy u gynekológa hradí poisťovňa vyšetrenie prsníkov a priľahlých lymfatických uzlín ultrazvukom
 • nad rámec hradí poisťovňa preventívne prehliadky u urológa
 • preventívne očkovania nad rámec zákona
 • niektoré nadštandardné vyšetrenia
 • preventívne vyšetrenia na včasný záchyt onkologických ochorení
[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Chcem Porovnať” btnlink1=”https://novamy.eu/zdravotne-poistenie-kalkulacka/” style=”style1″]Podrobnejšie porovnanie poisťovní[/cta1]
[heading text=”Zdravotné Poistenie zahŕňa nasledovnú starostlivosť a úkony” tag=”h2″]
[cinfo icon=”medkit” title=”Preventívne prehliadky u Lekárov” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”medkit” title=”Dopravnú zdravotnú a leteckú zdravotnú starostlivosť” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”medkit” title=”Ústavnú zdravotnú starostlivosť” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”medkit” title=”Kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”medkit” title=”Lekársku službu prvej pomoci” style=”style2″][/cinfo]
[cinfo icon=”medkit” title=”Primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie” style=”style2″][/cinfo]
[heading text=”Prihlásenie do poisťovne” tag=”h2″]

Zdravotné poistenie je na Slovensku povinné a rovnako môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca.

[heading text=”Kedy vzniká povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne?” tag=”h3″]
 • Narodením na území SR
 • Ziskom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
 • Ak ste pracovali v zahraničí a vraciate sa späť
 • Zánikom živnosti v cudzine
[cta2 title=”Potrebujete pomoc s prihlásenim?” stitle=”hgff” btntext1=”Online” btnlink1=”https://novamy.eu/zdravotne-poistenie-kalkulacka/” btntext2=”Telefón” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Vybavíme za Vás. Vyberte si založenie online, alebo cez telefon.[/cta2]
[heading text=”Zmena poisťovne” tag=”h2″]

Nieste spokojný s aktuálnou poisťovňou, alebo máte iný dôvod, pre ktorý by ste chceli byť poistený inde? Pri dodržaní týchto podmienok, bude zmena platná.

Zdravotné poistenie je na Slovensku povinné a rovnako môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ako aj osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca.

[heading text=”Zmeniť poisťovňu môžete:” tag=”h3″]
 • zmeniť zdravotné poistenie je možné na Slovensku vždy len k 1.1. nasledujúceho roka na základe prihlášky
 • prihlášku musíte podať najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom príde k zmene poisťovne
 • ak podáte prihlášku po 30.9. daného kalendárneho roka, poistený v novej zdravotnej poisťovni budete až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka
 • odhlásenie však v poisťovni nemusíte riešiť, je automatické na základe podanej prihlášky a jej prijatia! To neplatí pre prípad zániku verejného zdravotného poistenia
[cta1 icon=”fa-lightbulb-o” title=”Príklad:” btntext1=”Všetko Vybavíme” btnlink1=”https://novamy.eu/zdravotne-poistenie-kalkulacka/” btntext2=”Mám Záujem” btnlink2=”https://novamy.eu/zdravotne-poistenie-kalkulacka/” style=”style3″]Pri podaní prihlášky do 30.9.2017, je zmena platná k 1.1.2018. V prípade podania po 30.9.2017, ste poistený v novej poisťovni až k 1.1.2019. [/cta1]
[heading text=”Predtým ako zmeníte, alebo založite Zdravotne Poistenie” tag=”h3″]
 • Overte si u svojho lekára, zubára, gynekologa spoluprácu s danou poisťovňou
 • Ak v rámci jedného kalendárneho roka príde k zaníku a vzniku zdravotného poistenia, podľa § 4 a 5 zákona, musí poistenec prihlášku podať v rovnakej zdravotnej poisťovni ako bol naposledy poistený.  for auto insurance.
 • Keďže dôležitým dátumom pre prijatie žiadosti o zmenu je práve 30. september, do tohto dátumu môžete aj prihlášku vziať späť, v prípade, že ste si zmenu rozmysleli. Po tomto dátume to už nebude možné.
[cta1 icon=”medkit” btntext1=”Nájsť Poradcu” btnlink1=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style1″]Viac informácií o Zdravotnom Poistení.[/cta1]
[heading text=”Ako získate ponuku?” tag=”h2″][processb number=”1.” title=”Vypíšte základne informácie”]Vyberte z možností Založenie, alebo Zmena zdravotného poitenia a dopľnte zakladne informácie.[/processb][processb number=”2.” title=”Údajte spracujeme”]Údaje spracujeme, všetko pripravíme a pošleme Vám na mail potrebne informácie.[/processb][processb number=”3.” title=”Rýchlo a Bezpečne”]Ak bude treba, pošleme dokumenty online alebo kurierom na podpis.[/processb][processb number=”4.” title=”Hotovo. Šetríme Váš čas”]Dokumenty odošleme do spoločnosti a informujeme Vás o aktivovaní.[/processb]
[cta2 btntext1=”Email” btnlink1=”https://novamy.eu/kontakt/” btntext2=”Mobil” btnlink2=”https://novamy.eu/kontakt/” style=”style2″]Preferujete osobné stretnutie? Nechajte nám email alebo mobilne číslo a ozveme sa. [/cta2]