Súhlas so spracovaním osobných údajov

[heading text=”Súhlas so spracovaním osobných údajov”]

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Používateľ formulárov na novamy.eu, alebo cez Facebook novamy.eu udeľuje spoločnosti ALEGRIO s.r.o., so sídlom Školská 287/10, 922 21, Moravany nad Váhom  IČO: 47498803, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súd Trnava, odd. SRO, číslo vložky: 33046/T (ďalej len ALEGRIO) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov za účelom marketingového oslovenia klienta, predkladania ďalších obchodných a produktových informácií, v tlačenej aj elektronickej forme, a to v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov klienta vo formulári (Mena, priezviska, e-mail, telefónne číslo a iné údaje potrebne údaje). Klient udeľuje súhlas na dobu neurčitú od jeho udelenia. Klient berie na vedomie, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať napísaním emailu na adresu novamyfinance@novamy.eu.

Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia odvolania súhlasu. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sú uvedené v priložených Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú rovnako uvedené aj na webovej stránke www.novamy.eu.